Masaż segmentarny jest zabiegiem fizykalnym, składającym się z szeregu chwytów i opracowań, których ściśle określona technika i kolejność wykonywania pozwala na wykrywanie i usuwanie zmian chorobowych, a często również przyczyn chorobowych na drodze odruchowej.
 
Znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych.
 
Masaż segmentarny uwzględnia wszelkie możliwe zmiany odruchowe powstające w różnych tkankach i podaje sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie szczególnych, ściśle określonych rękoczynów.
 
Ze względu na wywieranie znacznego wpływu na funkcjonowanie narządów wewnętrznych oraz możliwości leczenia i usuwania zmian odruchowych w narządach i tkankach, metoda ta jest uzupełnieniem masażu klasycznego.
 
Wskazania do stosowania masażu segmentarnego:

 • czynnościowe i przewlekłe choroby narządów wewnętrznych,
 • zaburzenia krążenia,
 • czynnościowe, zwyrodnieniowe i przewlekłe gośćcowe choroby kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich, stany pourazowe (skręcenia, zwichnięcia, złamania),
 • zaburzenia wegetatywne układu nerwowego,
 • zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów wewnątrzwydzielniczych.

 
Przeciwwskazania do stosowania masażu segmentarnego:

 • brak zmian odruchowych,
 • wszystkie ostre bakteryjne zapalnie tkanek i narządów wymagające interwencji chirurgicznej,
 • wszystkie zakażenia ogólne przebiegające z wysoką temperaturą,
 • ostre stany zapalne,
 • choroby nowotworowe,
 • krwawienia i krwotoki oraz gruźlica.